Excel formule CUM.HOOFDSOM

CUM.HOOFDSOM: Geeft de cumulatieve hoofdsom van een lening die tussen twee termijnen is terugbetaald.

De formule CUM.HOOFDSOM in Excel berekent de cumulatieve terugbetaalde hoofdsom voor een lening tussen begin_periode en einde_periode.

Syntaxis CUM.HOOFDSOM

CUM.HOOFDSOM(rente, aantal_termijnen, hw, begin_periode, einde_periode, type)

rente: Het rentepercentage.

aantal_termijnen: Het totale aantal termijnen.

hw: De huidige waarde.

begin_periode: De eerste termijn in de berekening. Betalingstermijnen worden genummerd vanaf 1.

einde_periode: De laatste termijn in de berekening.

type_getal: Het tijdstip van de betaling.

Functie CUM.HOOFDSOM in het Engels

De functie CUM.HOOFDSOM wordt in het Engels gebruikt als: CUMPRINC

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule CUM.HOOFDSOM is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: CUM.RENTE, DB, DDB, DISCONTO, DUUR.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →