Excel formule CUM.RENTE

CUM.RENTE: Geeft de cumulatieve rente die tussen twee termijnen is uitgekeerd.

De formule CUM.RENTE in Excel berekent de cumulatieve rente die tussen begin_periode en einde_periode op een lening is betaald.

Syntaxis CUM.RENTE

CUM.RENTE(rente, aantal_termijnen, hw, begin_periode, eind_periode, type)

rente: Het rentepercentage.

aantal_termijnen: Het totale aantal termijnen.

hw: De huidige waarde.

begin_periode: De eerste termijn in de berekening. Betalingstermijnen worden genummerd vanaf 1.

einde_periode: De laatste termijn in de berekening.

type_getal: Het tijdstip van de betaling.

Functie CUM.RENTE in het Engels

De functie CUM.RENTE wordt in het Engels gebruikt als: CUMIPMT

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule CUM.RENTE is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: DB, DDB, DISCONTO, DUUR, EFFECT.RENTE.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →