Excel formule DAGEN360

DAGEN360: Berekent het aantal dagen tussen twee data op basis van een jaar met 360 dagen.

De formule DAGEN360 in Excel met de functie DAGEN360 wordt het aantal dagen berekend tussen twee datums op basis van een jaar met 360 dagen (twaalf maanden met dertig dagen), dat in sommige financiƫle berekeningen wordt gebruikt. Gebruik deze functie bij de verwerking van betalingen als uw financiƫle administratie is gebaseerd op twaalf maanden met dertig dagen.

Syntaxis DAGEN360

DAGEN360(begindatum,einddatum,[methode])

begindatum, einddatum: De twee datums waarmee u de periode aangeeft waarvan u het aantal dagen wilt weten. Als begindatum later valt dan einddatum, geeft de functie DAGEN360 een negatief getal als resultaat. Datums moeten worden opgegeven met de functie DATUM of zijn afgeleid van de resultaten van andere formules of functies. Gebruik bijvoorbeeld DATUM(2008;5;23) voor 23 mei 2008. Er kunnen problemen optreden wanneer u datums opgeeft als tekst.

methode: Een logische waarde die aangeeft of de Europese of Amerikaanse methode moet worden gebruikt voor dagentelling bij de berekening.

Functie DAGEN360 in het Engels

De functie DAGEN360 wordt in het Engels gebruikt als: DAYS360

Excel formules uit de categorie Datum en tijd

De Excel formule DAGEN360 is een functie van de Excel formules categorie Datum en tijd. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: DATUM, DATUMVERSCHIL, DATUMWAARDE, JAAR, JAAR.DEEL.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →