Excel formule DB

DB: Geeft de afschrijving van activa voor een bepaalde periode met behulp van de 'fixed declining balance'.

De formule DB in Excel berekent de afschrijving van activa over een opgegeven termijn, met behulp van de 'fixed declining balance'-methode.

Syntaxis DB

DB(kosten, restwaarde, duur, termijn, [maand])

kosten: De aanschafkosten van het activum.

restwaarde: De waarde van het activum aan het einde van de afschrijving.

duur: Het aantal termijnen waarover het activum wordt afgeschreven (ook wel de levensduur van het activum genoemd).

termijn: De termijn waarvoor u de afschrijving wilt berekenen. termijn moet in dezelfde eenheden worden opgegeven als duur.

maand: Het aantal maanden in het eerste jaar. Als u maand weglaat, wordt uitgegaan van de waarde 12.

Functie DB in het Engels

De functie DB wordt in het Engels gebruikt als: DB

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule DB is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: DDB, DISCONTO, DUUR, EFFECT.RENTE, EURO.BR.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →