Excel formule DBAANTAL

DBAANTAL: Telt de cellen met getallen in een database.

De formule DBAANTAL in Excel telt de cellen in de database of lijst die getallen bevatten in een veld (kolom) met records die voldoen aan opgegeven voorwaarden.

Syntaxis DBAANTAL

DBAANTAL(database, veld, criteria)

database: Het cellenbereik dat de database omvat. Een database is een lijst met gerelateerde informatie waarin rijen met gerelateerde informatie de records vormen en kolommen met gegevens de velden zijn. De eerste rij in de lijst bevat labels voor elke kolom.

veld: Geeft aan welke kolom in de functie wordt gebruikt. Geef het kolomlabel op tussen dubbele aanhalingstekens, bijvoorbeeld "Ouderdom" of "Oogst", of als een getal (zonder aanhalingstekens) dat de positie van de kolom in de lijst aangeeft: 1 voor de eerste kolom, 2 voor de tweede kolom, enzovoort.

criteria: Het cellenbereik dat de opgegeven criteria bevat. U kunt voor het argument criteria elk bereik opgeven, mits dit bereik ten minste één kolomlabel bevat en ten minste één cel bevat onder het kolomlabel waarin de voorwaarde kan worden opgegeven.

Functie DBAANTAL in het Engels

De functie DBAANTAL wordt in het Engels gebruikt als: DCOUNT

Excel formules uit de categorie Datebase

De Excel formule DBAANTAL is een functie van de Excel formules categorie Datebase. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: DBAANTALC, DBGEMIDDELDE, DBLEZEN, DBMAX, DBMIN.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →