Excel formule DDB

DDB: Geeft de afschrijving van activa over een bepaalde termijn met behulp van de 'double declining balance'.

De formule DDB in Excel berekent de afschrijving van activa over een opgegeven termijn met de 'double declining balance'-methode of een andere methode die u opgeeft.

Syntaxis DDB

DDB(kosten, restwaarde, duur, termijn, [factor])

kosten: De aanschafkosten van het activum.

restwaarde: De waarde van het activum aan het einde van de afschrijving. Deze waarde kan 0 zijn.

duur: Het aantal termijnen waarover het activum wordt afgeschreven (ook wel de levensduur van het activum genoemd).

termijn: De termijn waarvoor u de afschrijving wilt berekenen. De termijn moet in dezelfde eenheden worden opgegeven als de duur.

factor: De snelheid waarmee wordt afgeschreven. Als u factor weglaat, wordt uitgegaan van de waarde 2 (double declining balance-methode).

Functie DDB in het Engels

De functie DDB wordt in het Engels gebruikt als: DDB

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule DDB is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: DISCONTO, DUUR, EFFECT.RENTE, EURO.BR, EURO.DE.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →