Excel formule DEC.N.HEX

DEC.N.HEX: Converteert een decimaal getal naar een hexadecimaal getal.

De formule DEC.N.HEX in Excel converteert een decimaal getal naar een hexadecimaal getal.

Syntaxis DEC.N.HEX

DEC.N.HEX(getal, [aantal_tekens])

getal: Het decimale gehele getal dat u wilt converteren. Als getal een negatief getal is, wordt aantal_tekens genegeerd en geeft DEC.N.HEX een hexadecimaal getal van tien tekens (veertig bits) als resultaat, waarbij de meest significante bit de teken-bit is. De overige 39 bits zijn waarde-bits. Negatieve getallen worden weergegeven volgens de twee-complementnotatie.

aantal_tekens: Het aantal tekens dat u wilt gebruiken. Als u aantal_tekens weglaat, wordt met DEC.N.HEX het minimum aantal tekens gebruikt dat nodig is om het getal binair weer te geven. aantal_tekens is handig als u het resultaat wilt opvullen met voorloopnullen.

Functie DEC.N.HEX in het Engels

De functie DEC.N.HEX wordt in het Engels gebruikt als: DEC2HEX

Excel formules uit de categorie Techniek

De Excel formule DEC.N.HEX is een functie van de Excel formules categorie Techniek. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: DEC.N.OCT, DELTA, FOUT.COMPLEMENT, FOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIG, FOUTFUNCTIE.



Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →