Excel formule DEC.N.OCT

DEC.N.OCT: Converteert een decimaal getal naar een octaal getal.

De formule DEC.N.OCT in Excel converteert een decimaal getal naar een octaal getal.

Syntaxis DEC.N.OCT

DEC.N.OCT(getal, [aantal_tekens])

getal: Het decimale gehele getal dat u wilt converteren. Als getal een negatief getal is, wordt aantal_tekens genegeerd en geeft DEC.N.OCT een octaal getal van tien tekens (dertig bits) als resultaat, waarbij de meest significante bit de teken-bit is. De overige 29 bits zijn waarde-bits. Negatieve getallen worden weergegeven volgens de twee-complementnotatie.

aantal_tekens: Het aantal tekens dat u wilt gebruiken. Als u aantal_tekens weglaat, wordt met DEC.N.OCT het minimum aantal tekens gebruikt dat nodig is om het getal hexadecimaal weer te geven. aantal_tekens is handig als u het resultaat wilt opvullen met voorloopnullen.

Functie DEC.N.OCT in het Engels

De functie DEC.N.OCT wordt in het Engels gebruikt als: DEC2OCT

Excel formules uit de categorie Techniek

De Excel formule DEC.N.OCT is een functie van de Excel formules categorie Techniek. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: DELTA, FOUT.COMPLEMENT, FOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIG, FOUTFUNCTIE, FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIG.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →