Excel formule DELTA

DELTA: Test of twee waarden gelijk zijn.

De formule DELTA in Excel toetst of twee waarden gelijk zijn. Geeft 1 als resultaat indien getal1 = getal2 en geeft 0 indien dat niet het geval is. Gebruik deze functie om een reeks waarden te filteren. Door bijvoorbeeld een aantal DELTA-functies te combineren, kunt u berekenen of er gelijke paren zijn. Deze functie wordt ook wel de Kronecker delta-functie genoemd.

Syntaxis DELTA

DELTA(getal1, [getal2])

getal1: Het eerste getal.

getal2: Het tweede getal. Als u getal2 weglaat, wordt uitgegaan van de waarde 0.

Functie DELTA in het Engels

De functie DELTA wordt in het Engels gebruikt als: DELTA

Excel formules uit de categorie Techniek

De Excel formule DELTA is een functie van de Excel formules categorie Techniek. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: FOUT.COMPLEMENT, FOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIG, FOUTFUNCTIE, FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIG, GROTER.DAN.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →