Excel formule DEV.KWAD

DEV.KWAD: Geeft de som van de deviaties in het kwadraat.

De formule DEV.KWAD in Excel berekent de som van de kwadraten van de deviaties van gegevenspunten ten opzichte van het gemiddelde van de steekproef.

Syntaxis DEV.KWAD

DEV.KWAD(getal1, [getal2], ...)

getal1, getal2,...: getal1 is vereist, de volgende getallen zijn optioneel. Maximaal 255 argumenten waarvoor u de som van de kwadraten van de deviaties wilt berekenen. U kunt ook één matrix of een verwijzing naar een matrix opgeven in plaats van argumenten gescheiden door puntkomma's.

Functie DEV.KWAD in het Engels

De functie DEV.KWAD wordt in het Engels gebruikt als: DEVSQ

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule DEV.KWAD is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: EXPON.VERD.N, F.INV, F.INV.RECHTS, F.TEST, F.VERD.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →