Excel formule DUUR

DUUR: Geeft de gewogen gemiddelde looptijd voor een waardepapier met periodieke rentebetalingen.

De formule DUUR in Excel berekent de Macauley-duur van een waardepapier, aangenomen dat de nominale waarde € 100 bedraagt. Onder duur wordt verstaan het gewogen gemiddelde van de huidige waarde van de cashflows. Dit gemiddelde geeft de mate aan waarop obligatieprijzen reageren op rendementswijzigingen.

Syntaxis DUUR

DUUR(stortingsdatum, vervaldatum, coupon, rendement, frequentie, [soort_jaar])

stortingsdatum: De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum (na de uitgiftedatum) waarop het waardepapier aan de koper wordt verkocht.

vervaldatum: De vervaldatum van het waardepapier. De vervaldatum is de datum waarop het waardepapier verloopt.

coupon: Het jaarlijkse rentepercentage van het waardepapier.

rendement: Het jaarlijkse rendement van het waardepapier.

frequentie: Het aantal couponuitbetalingen per jaar. Bij jaarlijkse betalingen geeft u 1 op, bij halfjaarlijkse betalingen 2 en bij driemaandelijkse betalingen 4.

soort_jaar: Het type dagentelling dat wordt gebruikt.

Functie DUUR in het Engels

De functie DUUR wordt in het Engels gebruikt als: DURATION

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule DUUR is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: EFFECT.RENTE, EURO.BR, EURO.DE, GIR, HW.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →