Excel formule EFFECT.RENTE

EFFECT.RENTE: Geeft het effectieve jaarlijkse rentepercentage.

De formule EFFECT.RENTE in Excel berekent het jaarlijkse effectieve rentepercentage op basis van het nominale rentepercentage en het aantal betalingstermijnen per jaar.

Syntaxis EFFECT.RENTE

EFFECT.RENTE(nominale_rente, termijnen_per_jaar)

nominale_rente: Het nominale rentepercentage.

termijnen_per_jaar: Het aantal betalingstermijnen per jaar.

Functie EFFECT.RENTE in het Engels

De functie EFFECT.RENTE wordt in het Engels gebruikt als: EFFECT

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule EFFECT.RENTE is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: EURO.BR, EURO.DE, GIR, HW, IBET.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →