Excel formule EN

EN: Geeft WAAR als alle argumenten WAAR zijn.

De formule EN in Excel resulteert in WAAR als het resultaat van alle argumenten WAAR is. Resulteert in ONWAAR als het resultaat van een of meer argumenten ONWAAR is.

Syntaxis EN

EN(logisch1, [logisch2], ...)

logisch1: De eerste voorwaarde die u wilt testen en waarvan het resultaat WAAR of ONWAAR kan zijn.

logisch2, ...: Maximaal 255 extra voorwaarden die u wilt testen en waarvan het resultaat WAAR of ONWAAR kan zijn.

Functie EN in het Engels

De functie EN wordt in het Engels gebruikt als: AND

Excel formules uit de categorie Logisch

De Excel formule EN is een functie van de Excel formules categorie Logisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: NIET, OF, ONWAAR, WAAR.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →