Excel formule EURO

EURO: Converteert een getal naar tekst met de valutanotatie EURO.

De formule EURO in Excel met de functie die in dit Help-onderwerp wordt beschreven, converteert u een getal naar een tekstnotatie, met een valutasymbool. De naam van de functie (en het toegepaste symbool) is afhankelijk van de taalinstellingen van uw computer.

Syntaxis EURO

EURO(getal, [decimalen])

getal: Een getal, een verwijzing naar een cel met een getal of een formule die resulteert in een getal.

decimalen: Het aantal decimalen rechts van de decimale komma. Als decimalen een negatief getal is, wordt getal links van de decimale komma afgerond. Als u decimalen weglaat, wordt uitgegaan van twee decimalen.

Functie EURO in het Engels

De functie EURO wordt in het Engels gebruikt als: EURO

Excel formules uit de categorie Tekst

De Excel formule EURO is een functie van de Excel formules categorie Tekst. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: FONETISCH, GELIJK, HERHALING, HOOFDLETTERS, KLEINE.LETTERS.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →