Excel formule EURO.BR

EURO.BR: Converteert een prijs in euro's, uitgedrukt in een decimaal getal, naar een prijs in euro's, in een breuk.

De formule EURO.BR in Excel converteert een prijs in euro's, uitgedrukt in een decimaal getal, naar een prijs in euro's, uitgedrukt in een breuk. Gebruik EURO.BR om decimale getallen om te zetten in gebroken eurobedragen, zoals koersen van waardepapieren.

Syntaxis EURO.BR

EURO.BR(decimaal, noemer)

decimaal: Een decimaal getal.

noemer: Het gehele getal dat in de noemer van een breuk moet worden gebruikt.

Functie EURO.BR in het Engels

De functie EURO.BR wordt in het Engels gebruikt als: EUROFR

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule EURO.BR is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: EURO.DE, GIR, HW, IBET, IR.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →