Excel formule EURO.DE

EURO.DE: Converteert een prijs in euro's, uitgedrukt in een breuk, naar een prijs in euro's, in een decimaal getal.

De formule EURO.DE in Excel converteert een prijs in euro's, uitgedrukt in een geheel getal en een breuk, zoals 1,02, naar een prijs in euro's, uitgedrukt in een decimaal getal. Gebroken eurobedragen worden soms gebruikt voor prijzen van waardepapieren.

Syntaxis EURO.DE

EURO.DE(breuk_euro, noemer)

breuk: Een getal, uitgedrukt als een geheel getal en een breuk, gescheiden door een decimaalsymbool.

noemer: Het gehele getal dat in de noemer van de breuk moet worden gebruikt.

Functie EURO.DE in het Engels

De functie EURO.DE wordt in het Engels gebruikt als: EURODE

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule EURO.DE is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: GIR, HW, IBET, IR, IR.SCHEMA.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →