Excel formule FISHER

FISHER: Geeft de Fisher-transformatie.

De formule FISHER in Excel berekent de Fisher-transformatie voor de waarde x. Deze transformatie levert een functie op die een normale verdeling geeft in plaats van een scheve verdeling. Gebruik deze functie als u hypothesen wilt toetsen aan de hand van de correlatiecoƫfficiƫnt.

Syntaxis FISHER

FISHER(x)

x: Een numerieke waarde waarvoor u de transformatie wilt uitvoeren.

Functie FISHER in het Engels

De functie FISHER wordt in het Engels gebruikt als: FISHER

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule FISHER is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: FISHER.INV, GAMMA.INV.N, GAMMA.LN, GAMMA.LN.NAUWKEURIG, GAMMA.VERD.N.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →