Excel formule FOUTFUNCTIE

FOUTFUNCTIE: Geeft de foutfunctie.

De formule FOUTFUNCTIE in Excel geef de foutfunctie weer, geïntegreerd tussen ondergrens en bovengrens.

Syntaxis FOUTFUNCTIE

FOUTFUNCTIE(ondergrens,[bovengrens])

ondergrens: De ondergrens voor FOUTFUNCTIE.

bovengrens: De bovengrens voor FOUTFUNCTIE. Als u bovengrens weglaat, wordt FOUTFUNCTIE geïntegreerd tussen 0 en ondergrens.

Functie FOUTFUNCTIE in het Engels

De functie FOUTFUNCTIE wordt in het Engels gebruikt als: ERF

Excel formules uit de categorie Techniek

De Excel formule FOUTFUNCTIE is een functie van de Excel formules categorie Techniek. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIG, GROTER.DAN, HEX.N.BIN, HEX.N.DEC, HEX.N.OCT.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →