Excel formule GAMMA.INV

GAMMA.INV: Geeft de inverse van de cumulatieve gamma-verdeling.

Syntaxis GAMMA.INV

GAMMA.INV.N(kans,alfa,beta)

kans: De kans die samenhangt met de gamma-verdeling.

alfa: Een parameter voor de verdeling.

beta: Een parameter voor de verdeling. Als beta gelijk is aan 1, resulteert GAMMA.INV.N in de standaard-gamma-verdeling.

Functie GAMMA.INV in het Engels

De functie GAMMA.INV wordt in het Engels gebruikt als: GAMMAINV

Excel formules uit de categorie Compatibiliteit

De Excel formule GAMMA.INV is een functie van de Excel formules categorie Compatibiliteit. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: GAMMA.VERD, HYPERGEO.VERD, KWARTIEL, LOG.NORM.INV, LOG.NORM.VERD.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →