Excel formule GEM.DEVIATIE

GEM.DEVIATIE: Geeft het gemiddelde van de absolute deviaties van gegevenspunten ten opzichte van hun gemiddelde waarde.

De formule GEM.DEVIATIE in Excel berekent het gemiddelde van de absolute deviaties van gegevenspunten ten opzichte van hun gemiddelde waarde. GEM.DEVIATIE is een functie waarmee u de variabiliteit in een gegevensverzameling kunt meten.

Syntaxis GEM.DEVIATIE

GEM.DEVIATIE(getal1, [getal2], ...)

getal1, getal2, ...: getal1 is vereist, de volgende getallen zijn optioneel. 1 tot 255 argumenten waarvoor u de gemiddelde deviatie wilt bepalen. U kunt ook één matrix of een verwijzing naar een matrix opgeven in plaats van argumenten gescheiden door puntkomma's.

Functie GEM.DEVIATIE in het Engels

De functie GEM.DEVIATIE wordt in het Engels gebruikt als: AVEDEV

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule GEM.DEVIATIE is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: GEMIDDELDE, GEMIDDELDE.ALS, GEMIDDELDEA, GEMIDDELDEN.ALS, GETRIMD.GEM.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →