Excel formule GEMIDDELDE.ALS

GEMIDDELDE.ALS: Berekent een voorwaardelijk gemiddelde (vergelijkbaar met SOM.ALS en AANTAL.ALS) (nieuw in Excel 2007).

De formule GEMIDDELDE.ALS in Excel geeft als resultaat het gemiddelde (rekenkundig gemiddelde) van alle cellen in een bereik die voldoen aan de opgegeven criteria.

Syntaxis GEMIDDELDE.ALS

GEMIDDELDE.ALS(bereik, criteria, [bereik_gemiddelde])

bereik: Een of meer cellen waarvan u het gemiddelde wilt berekenen. Dit bereik kan bestaan uit getallen of namen, matrices of verwijzingen die getallen bevatten.

criteria: De criteria in de vorm van een getal, expressie, celverwijzing of tekst die bepalen van welke cellen het gemiddelde wordt berekend. Criteria kunnen bijvoorbeeld worden opgegeven als 32, "32", ">32", "appels" of B4.

bereik_gemiddelde: De set cellen waarvan u het gemiddelde wilt berekenen. Als u dit argument weglaat, wordt het bereik gebruikt.

Functie GEMIDDELDE.ALS in het Engels

De functie GEMIDDELDE.ALS wordt in het Engels gebruikt als: AVERAGEIF

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule GEMIDDELDE.ALS is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: GEMIDDELDEA, GEMIDDELDEN.ALS, GETRIMD.GEM, GROEI, GROOTSTE.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →