Excel formule GEMIDDELDEA

GEMIDDELDEA: Geeft het gemiddelde van de argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden.

De formule GEMIDDELDEA in Excel berekent het rekenkundig gemiddelde van de waarden in de lijst met argumenten.

Syntaxis GEMIDDELDEA

GEMIDDELDEA(waarde1, [waarde2], ...)

waarde1, waarde2, ...: waarde1 is vereist, de volgende waarden zijn optioneel. 1 tot 255 cellen, cellenbereiken of waarden waarvan u het gemiddelde wilt berekenen.

Functie GEMIDDELDEA in het Engels

De functie GEMIDDELDEA wordt in het Engels gebruikt als: AVERAGEA

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule GEMIDDELDEA is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: GEMIDDELDEN.ALS, GETRIMD.GEM, GROEI, GROOTSTE, HARM.GEM.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →