Excel formule GEMIDDELDEN.ALS

GEMIDDELDEN.ALS: Berekent een voorwaardelijke gemiddelde aan de hand van meerdere criteria. (nieuw in Excel 2007).

De formule GEMIDDELDEN.ALS in Excel geeft als resultaat het gemiddelde (rekenkundig gemiddelde) van alle cellen die voldoen aan meerdere criteria.

Syntaxis GEMIDDELDEN.ALS

GEMIDDELDEN.ALS(bereik_gemiddelde, criteriabereik1, criterium1, [criteriabereik2, criterium2], ...)

bereik_gemiddelde: Een of meer cellen waarvan u het gemiddelde wilt berekenen. Dit bereik kan bestaan uit getallen of namen, matrices of verwijzingen die getallen bevatten.

criteriabereik1; criteriabereik2; …: criteriabereik1 is vereist, daaropvolgende criteriabereiken zijn optioneel. 1 tot 127 bereiken waarin de bijbehorende criteria worden geëvalueerd.

criterium1; criterium2; ...: criterium1 is vereist, daaropvolgende criteria zijn optioneel. 1 tot 127 criteria in de vorm van een getal, expressie, celverwijzing of tekst op basis waarvan wordt bepaald van welke cellen het gemiddelde wordt berekend. Een criterium kan bijvoorbeeld worden weergegeven als 32, "32", ">32", "appels" of B4.

Functie GEMIDDELDEN.ALS in het Engels

De functie GEMIDDELDEN.ALS wordt in het Engels gebruikt als: AVERAGEIFS

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule GEMIDDELDEN.ALS is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: GETRIMD.GEM, GROEI, GROOTSTE, HARM.GEM, HYPGEOM.VERD.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →