Excel formule GETRIMD.GEM

GETRIMD.GEM: Geeft het gemiddelde van waarden in een gegevensverzameling.

De formule GETRIMD.GEM in Excel berekent het gemiddelde van een bepaalde groep waarden in een gegevensverzameling. GETRIMD.GEM berekent het gemiddelde zonder rekening te houden met een bepaald percentage gegevenspunten aan de boven- en onderkant van de gegevensverzameling. Gebruik deze functie als u gegevens die te veel afwijken van het gemiddelde niet bij een analyse wilt betrekken.

Syntaxis GETRIMD.GEM

GETRIMD.GEM(matrix, percentage)

matrix: De matrix of het bereik met waarden waarvan u een deel wilt gebruiken om het gemiddelde te bepalen.

percentage: Het deel van de gegevenspunten dat buiten de berekening moet worden gehouden. Als percentage = 0,2 worden er van een gegevensverzameling van 20 punten (20 x 0,2) vier punten buiten de berekening gehouden (de bovenste twee en de onderste twee).

Functie GETRIMD.GEM in het Engels

De functie GETRIMD.GEM wordt in het Engels gebruikt als: TRIMMEAN

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule GETRIMD.GEM is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: GROEI, GROOTSTE, HARM.GEM, HYPGEOM.VERD, INTERVAL.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →