Excel formule GGD

GGD: Geeft de grootste gemene deler.

De formule GGD in Excel geeft als resultaat de grootste algemene deler van twee of meer gehele getallen. De grootste algemene deler is het grootste gehele getal waardoor zowel getal1 als getal2 kunnen worden gedeeld, zonder dat er een restgetal is.

Syntaxis GGD

GGD(getal1, [getal2], ...)

getal1, getal2, ...: getal1 is vereist, de volgende getallen zijn optioneel. Als een van de waarden geen geheel getal is, wordt deze afgekapt.

Functie GGD in het Engels

De functie GGD wordt in het Engels gebruikt als: GCD

Excel formules uit de categorie Wiskunde en trigonometrie

De Excel formule GGD is een functie van de Excel formules categorie Wiskunde en trigonometrie. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: GRADEN, INTEGER, INVERSEMAT, KGV, KWADRATENSOM.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →