Excel formule GIR

GIR: Geeft de interne rentabiliteit voor een serie cashflows, waarbij voor betalingen een ander rentepercentage geldt.

De formule GIR in Excel geeft als resultaat de gewijzigde interne rentabiliteit van een reeks periodieke cashflows. Met GIR wordt zowel rekening gehouden met de investeringskosten als met de rente die is ontvangen over de herinvestering van cashflows.

Syntaxis GIR

GIR(waarden, financieringsrente, herinvesteringsrente)

waarden: Een matrix of een verwijzing naar cellen met getallen. Deze getallen geven periodieke betalingen (negatieve waarden) en inkomsten (positieve waarden) aan.

financieringsrente: Het rentepercentage dat u betaalt over het in de cashflows gebruikte bedrag.

herinvesteringsrente: Het rentepercentage dat u ontvangt over de cashflows die u herinvesteert.

Functie GIR in het Engels

De functie GIR wordt in het Engels gebruikt als: MIRR

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule GIR is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: HW, IBET, IR, IR.SCHEMA, ISBET.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →