Excel formule GROEI

GROEI: Geeft de waarden voor een exponentiële trend.

De formule GROEI in Excel berekent de voorspelde exponentiële groei op basis van bestaande gegevens. Als u met behulp van bestaande x-en y-waarden een reeks nieuwe x-waarden opgeeft, geeft GROEI de y-waarden voor die reeks als resultaat. U kunt de werkbladfunctie GROEI ook gebruiken voor het berekenen van een exponentiële kromme die past bij bestaande x- en y-waarden.

Syntaxis GROEI

GROEI(y_bekend, [x_bekend], [x_nieuw], [const])

y-bekend: De reeks y-waarden die u al kent uit de vergelijking y = b*m^x.

x-bekend: Een reeks x-waarden die u wellicht al kent uit de vergelijking y = b*m^x.

x-nieuw: De nieuwe x-waarden waarvoor GROEI de bijbehorende y-waarden moet geven.

const: Optioneel Een logische waarde die aangeeft of de constante b gelijkgesteld moet worden aan 1.

Functie GROEI in het Engels

De functie GROEI wordt in het Engels gebruikt als: GROWTH

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule GROEI is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: GROOTSTE, HARM.GEM, HYPGEOM.VERD, INTERVAL, KANS.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →