Excel formule GROTER.DAN

GROTER.DAN: Test of een getal groter is dan de drempelwaarde.

De formule GROTER.DAN in Excel geeft 1 als resultaat als getal ≥ drempelwaarde. Als dit niet het geval is, wordt 0 (nul) als resultaat gegeven. Gebruik deze functie om een reeks waarden te filteren. Door bijvoorbeeld een aantal GROTER.DAN-functies te combineren, kunt u vaststellen of er waarden zijn die een bepaald maximum te boven gaan.

Syntaxis GROTER.DAN

GROTER.DAN(getal, [drempelwaarde])

getal: De waarde die u wilt vergelijken met drempelwaarde.

drempelwaarde: Het gewenste maximum. Als u drempelwaarde weglaat, gebruikt GROTER.DAN de waarde 0.

Functie GROTER.DAN in het Engels

De functie GROTER.DAN wordt in het Engels gebruikt als: GESTEP

Excel formules uit de categorie Techniek

De Excel formule GROTER.DAN is een functie van de Excel formules categorie Techniek. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: HEX.N.BIN, HEX.N.DEC, HEX.N.OCT, OCT.N.BIN, OCT.N.DEC.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →