Excel formule HEX.N.DEC

HEX.N.DEC: Converteert een hexadecimaal getal naar een decimaal getal.

De formule HEX.N.DEC in Excel converteert een hexadecimaal getal naar een decimaal getal.

Syntaxis HEX.N.DEC

HEX.N.DEC(getal)

getal: Het hexadecimale getal dat u wilt converteren. getal kan maximaal tien tekens (veertig bits) bevatten. De meest significante bit van getal is de teken-bit. De overige 39 bits zijn waarde-bits. Negatieve getallen worden weergegeven volgens de twee-complementnotatie.

Functie HEX.N.DEC in het Engels

De functie HEX.N.DEC wordt in het Engels gebruikt als: HEX2DEC

Excel formules uit de categorie Techniek

De Excel formule HEX.N.DEC is een functie van de Excel formules categorie Techniek. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: HEX.N.OCT, OCT.N.BIN, OCT.N.DEC, OCT.N.HEX.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →