Excel formule HORIZ.ZOEKEN

HORIZ.ZOEKEN: Zoekt in de bovenste rij van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft de gevonden waarde in de opgegeven kolom.

De formule HORIZ.ZOEKEN in Excel zoekt in de bovenste rij van een tabel of matrix (matrix: wordt gebruikt om enkelvoudige formules te maken die meerdere resultaten geven of die worden toegepast op een groep argumenten die in rijen en kolommen zijn gerangschikt. Een matrixbereik heeft een gemeenschappelijke formule; een matrixconstante is een groep constanten die als argument wordt gebruikt.) met waarden naar waarden en geeft als resultaat de waarde in dezelfde kolom uit een opgegeven rij in de tabel of matrix. Gebruik HORIZ.ZOEKEN wanneer de vergelijkingswaarden zich in de bovenste rij van een gegevenstabel bevinden en u een bepaald aantal rijen verder naar beneden wilt zoeken. Gebruik VERT.ZOEKEN wanneer de vergelijkingswaarden zich in een kolom links van de gegevens bevinden die u zoekt.

Syntaxis HORIZ.ZOEKEN

HORIZ.ZOEKEN(zoekwaarde, tabelmatrix, rij-index_getal, [benaderen])

zoekwaarde: De waarde die in de eerste rij van de tabel moet worden gezocht. zoekwaarde kan een waarde, een verwijzing of een tekenreeks zijn.

tabelmatrix: De tabel met informatie waarin u naar gegevens wilt zoeken. U kunt een verwijzing naar een bereik of een bereiknaam opgeven.

rij-index_getal: Het rijnummer van de rij in tabelmatrix waaruit u de gezochte waarde wilt ophalen. Als rij-index_getal 1 is, wordt de waarde uit de eerste rij opgehaald, als rij-index_getal 2 is, uit de tweede rij, enz. Als rij-index_getal kleiner is danĀ 1, geeft HORIZ.ZOEKEN de foutwaarde #WAARDE! als resultaat. Als rij-index_getal groter is dan het aantal rijen in tabelmatrix, geeft HORIZ.ZOEKEN de foutwaarde #VERW! als resultaat.

benaderen: Een logische waarde die aangeeft of HORIZ.ZOEKEN wel of niet exact overeenkomende waarden moet zoeken. Als benaderen WAAR is of is weggelaten, resulteert de functie in een benadering van de opgegeven waarde als een exacte overeenkomst niet kan worden gevonden. Dat wil zeggen dat het resultaat de volgende grootste waarde is die kleiner is dan de zoekwaarde. Als benaderen ONWAAR is, wordt er alleen naar een exacte overeenkomst gezocht.

Functie HORIZ.ZOEKEN in het Engels

De functie HORIZ.ZOEKEN wordt in het Engels gebruikt als: HLOOKUP

Excel formules uit de categorie Zoeken en verwijzen

De Excel formule HORIZ.ZOEKEN is een functie van de Excel formules categorie Zoeken en verwijzen. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: HYPERLINK, INDEX, INDIRECT, KIEZEN, KOLOM.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →