Excel formule HW

HW: Geeft de huidige waarde van een investering.

De formule HW in Excel berekent de huidige waarde van een investering. De huidige waarde is het totale bedrag dat een reeks toekomstige betalingen op dit moment waard is. Als u bijvoorbeeld geld leent, is het geleende bedrag de huidige waarde voor de verstrekker van de lening.

Syntaxis HW

HW(rente, aantal-termijnen, bet, [tw], [type_getal])

rente: Het rentepercentage per termijn. Als u bijvoorbeeld een lening afsluit voor de aanschaf van een auto tegen 10 procent jaarrente en die lening maandelijks aflost, bedraagt het maandelijkse rentepercentage 10%/12, ofwel 0,83%. Als rente voert u dan 10%/12, 0,83% of 0,0083 in de formule in.

aantal-termijnen: Het totale aantal termijnen in een annuïteit. Als u bijvoorbeeld een lening met een looptijd van vier jaar afsluit voor de aanschaf van een auto en maandelijkse aflossingen verricht, beslaat uw lening 4*12 (ofwel 48) termijnen. Voor aantal-termijnen voert u dan 48 in de formule in.

bet: De betaling die elke termijn wordt verricht. Dit bedrag kan gedurende de looptijd van de annuïteit niet worden gewijzigd. Normaal gesproken omvat bet de hoofdsom en de rente, maar geen andere verschuldigde bedragen. De maandelijkse aflossingen op een vierjarige lening van € 10.000 voor de aanschaf van een auto tegen 12 procent rente bedragen bijvoorbeeld € 263,33. Voor bet voert u dan 263,33- in de formule in. Als bet wordt weggelaten, moet u het argument tw gebruiken.

tw: De toekomstige waarde, ofwel het saldo dat u wilt bereiken als de laatste betaling is verricht. Als u tw weglaat, wordt van de waarde 0 uitgegaan (de toekomstige waarde van bijvoorbeeld een lening is 0). Als u bijvoorbeeld over achttien jaar over € 50.000 wilt beschikken, is de toekomstige waarde € 50.000. U kunt dan een voorzichtige schatting van het rentepercentage maken en vaststellen hoeveel u elke maand opzij moet leggen. Als tw wordt weggelaten, moet u het argument bet gebruiken.

type_getal: Het getal 0 of 1 geeft aan wanneer betalingen voldaan moeten worden.

Functie HW in het Engels

De functie HW wordt in het Engels gebruikt als: PV

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule HW is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: IBET, IR, IR.SCHEMA, ISBET, LIN.AFSCHR.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →