Excel formule HYPERGEO.VERD

HYPERGEO.VERD: Geeft de hypergeometrische verdeling.

Syntaxis HYPERGEO.VERD

HYPERGEO.VERD(steekproef-gunstig,grootte-steekproef,populatie-gunstig,grootte-populatie)

steekproef-gunstig: Het aantal gunstige uitkomsten in de steekproef.

grootte-steekproef: De grootte van de steekproef.

populatie-gunstig: Het aantal gunstige uitkomsten in de populatie.

grootte-populatie: De grootte van de populatie.

Functie HYPERGEO.VERD in het Engels

De functie HYPERGEO.VERD wordt in het Engels gebruikt als: HYPGEOMDIST

Excel formules uit de categorie Compatibiliteit

De Excel formule HYPERGEO.VERD is een functie van de Excel formules categorie Compatibiliteit. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: KWARTIEL, LOG.NORM.INV, LOG.NORM.VERD, MODUS, NEG.BINOM.VERD.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →