Excel formule HYPGEOM.VERD

HYPGEOM.VERD: Geeft de hypergeometrische verdeling.

Syntaxis HYPGEOM.VERD

HYPGEOM.VERD(steekproef-gunstig,grootte-steekproef,populatie-gunstig, grootte-populatie,cumulatief)

steekproef-gunstig: Het aantal gunstige uitkomsten in de steekproef.

grootte-steekproef: De grootte van de steekproef.

populatie-gunstig: Het aantal gunstige uitkomsten in de populatie.

grootte-populatie: De grootte van de populatie.

cumulatief: Een logische waarde die de vorm van de functie bepaalt. Als cumulatief WAAR is, resulteert HYPGEOM.VERD in de cumulatieve verdelingsfunctie. Als cumulatief ONWAAR is, resulteert HYPGEOM.VERD in de kansdichtheidsfunctie.

Functie HYPGEOM.VERD in het Engels

De functie HYPGEOM.VERD wordt in het Engels gebruikt als: HYPGEOM.DIST

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule HYPGEOM.VERD is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: INTERVAL, KANS, KLEINSTE, KURTOSIS, KWARTIEL.EXC.



Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →