Excel formule IBET

IBET: Geeft de te betalen rente voor een investering over een bepaalde termijn.

De formule IBET in Excel berekent de te betalen rente voor een investering over een bepaalde termijn, op basis van periodieke, constante betalingen en een constant rentepercentage.

Syntaxis IBET

IBET(rente, termijn, aantal_termijnen, hw, [tw], [type_getal])

rente: Het rentepercentage per termijn.

termijn: De termijn waarover u de rente wilt berekenen. Dit argument moet tussen 1 en aantal-termijnen liggen.

aantal-termijnen: Het totale aantal termijnen in een annuïteit.

hw: De huidige waarde, ofwel het totaalbedrag dat een reeks toekomstige betalingen op dit moment waard is.

tw: De toekomstige waarde, ofwel het saldo dat u wilt bereiken als de laatste betaling is verricht. Als u tw weglaat, wordt van de waarde 0 uitgegaan (de toekomstige waarde van bijvoorbeeld een lening is 0).

type_getal: Dit is het getal 0 of 1, en geeft aan wanneer betalingen voldaan moeten worden. Als u type_getal weglaat, wordt uitgegaan van de waarde 0.

Functie IBET in het Engels

De functie IBET wordt in het Engels gebruikt als: IPMT

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule IBET is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: IR, IR.SCHEMA, ISBET, LIN.AFSCHR, NHW.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →