Excel formule INFO

INFO: Geeft informatie over de huidige besturingsomgeving.

De formule INFO in Excel geeft informatie over de huidige besturingsomgeving.

Syntaxis INFO

INFO(type_tekst)

type_tekst: Tekst die aangeeft welk type informatie u als resultaat wilt hebben.

Verwijzingstype A1: "$A:$D$9".

Verwijzingstype R1K1: "$A:R9K4"

Functie INFO in het Engels

De functie INFO wordt in het Engels gebruikt als: INFO

Excel formules uit de categorie Informatie

De Excel formule INFO is een functie van de Excel formules categorie Informatie. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: IS.EVEN, IS.ONEVEN, ISFOUT, ISFOUT2, ISGEENTEKST.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →