Excel formule INTERVAL

INTERVAL: Geeft een frequentieverdeling in de vorm van een verticale matrix.

De formule INTERVAL in Excel berekent hoe vaak waarden voorkomen in een waardenbereik en geeft als resultaat een verticale matrix met getallen. U gebruikt INTERVAL bijvoorbeeld om het aantal scores van een test binnen een reeks scores te tellen. Omdat INTERVAL een matrix als resultaat geeft, moet de functie als een matrixformule worden ingevoerd.

Syntaxis INTERVAL

INTERVAL(gegevensmatrix, interval_verw)

gegevensmatrix: Een matrix met of een verwijzing naar een verzameling waarden waarvan u de frequentie wilt weten. Als gegevensmatrix geen waarden bevat, resulteert INTERVAL in een matrix met nullen.

interval_verw: Een matrix met of een verwijzing naar de intervallen waarin u de waarden uit gegevensmatrix wilt verdelen. Als interval_verw geen waarden bevat, resulteert INTERVAL in het aantal elementen in gegevensmatrix.

Functie INTERVAL in het Engels

De functie INTERVAL wordt in het Engels gebruikt als: FREQUENCY

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule INTERVAL is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: KANS, KLEINSTE, KURTOSIS, KWARTIEL.EXC, KWARTIEL.INC.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →