Excel formule IR

IR: Geeft de interne rentabiliteit voor een reeks cashflows.

De formule IR in Excel berekent de interne rentabiliteit voor een reeks cashflows op basis van de getallen in waarden. Deze cashflows hoeven niet gelijk te zijn, zoals het geval is bij een annuïteit. De cashflows moeten echter wel regelmatig, zoals maandelijks of jaarlijks, optreden, De interne rentabiliteit is het rentepercentage dat u ontvangt over een investering die bestaat uit periodieke betalingen (negatieve waarden) en periodieke inkomsten (positieve waarden).

Syntaxis IR

IR(waarden, [schatting])

waarden: Een matrix of een verwijzing naar cellen die de getallen bevatten waarvoor u de interne rentabiliteit wilt berekenen.

schatting: Een getal waarvan u denkt dat het in de buurt komt van het resultaat van IR.

Functie IR in het Engels

De functie IR wordt in het Engels gebruikt als: IRR

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule IR is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: IR.SCHEMA, ISBET, LIN.AFSCHR, NHW, NHW2.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →