Excel formule IS.ONEVEN

IS.ONEVEN: Geeft WAAR als het getal oneven is.

De formule IS.ONEVEN in Excel resulteert in WAAR als getal oneven is en in ONWAAR als getal even is.

Syntaxis IS.ONEVEN

IS.ONEVEN(getal)

getal: De waarde die u wilt testen. Als getal geen geheel getal is, wordt de waarde afgekapt.

Functie IS.ONEVEN in het Engels

De functie IS.ONEVEN wordt in het Engels gebruikt als: ISODD

Excel formules uit de categorie Informatie

De Excel formule IS.ONEVEN is een functie van de Excel formules categorie Informatie. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: ISFOUT, ISFOUT2, ISGEENTEKST, ISGETAL, ISLEEG.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →