Excel formule ISBET

ISBET: Geeft de rente die is betaald tijdens een bepaalde termijn van een investering.

De formule ISBET in Excel berekent de betaalde rente voor een bepaalde termijn van een investering. Deze functie is toegevoegd ten behoeve van de compatibiliteit met Lotus 1-2-3.

Syntaxis ISBET

ISBET(rente, termijn, aantal_termijnen, hw)

rente: Het rentepercentage voor de investering.

termijn: De termijn waarover u de rente wilt berekenen. Dit argument moet een waarde tussen 1 en aantal-termijnen zijn.

aantal-termijnen: Het totale aantal betalingstermijnen voor de investering.

hw: De huidige waarde van de investering. Bij een lening is hw het bedrag van de lening.

Functie ISBET in het Engels

De functie ISBET wordt in het Engels gebruikt als: ISPMT

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule ISBET is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: LIN.AFSCHR, NHW, NHW2, NOMINALE.RENTE, NPER.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →