Excel formule ISLEEG

ISLEEG: Geeft WAAR als de waarde leeg is.

De formule ISLEEG in Excel met elk van deze functies, gezamenlijk aangeduid als de IS-functies, wordt de opgegeven waarde gecontroleerd en wordt afhankelijk van de uitkomst de waarde WAAR of ONWAAR als resultaat gegeven. De functie ISLEEG geeft bijvoorbeeld de logische waarde WAAR als resultaat als het argument waarde verwijst naar een lege cel. Als dit niet het geval is, geeft de functie de waarde ONWAAR als resultaat.

Syntaxis ISLEEG

ISLEEG(waarde)

waarde: De waarde die u wilt testen. Het argument waarde kan een lege waarde (lege cel), foutwaarde, logische waarde, tekstwaarde, numerieke waarde of verwijzingswaarde zijn, of een naam die verwijst naar een van deze waarden.

Functie ISLEEG in het Engels

De functie ISLEEG wordt in het Engels gebruikt als: ISBLANK

Excel formules uit de categorie Informatie

De Excel formule ISLEEG is een functie van de Excel formules categorie Informatie. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: ISLOGISCH, ISNB, ISTEKST, ISVERWIJZING, N.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →