Excel formule ISLOGISCH

ISLOGISCH: Geeft WAAR als de waarde een logische waarde is.

De formule ISLOGISCH in Excel met elk van deze functies, gezamenlijk aangeduid als de IS-functies, wordt de opgegeven waarde gecontroleerd en wordt afhankelijk van de uitkomst de waarde WAAR of ONWAAR als resultaat gegeven. De functie ISLEEG geeft bijvoorbeeld de logische waarde WAAR als resultaat als het argument waarde verwijst naar een lege cel. Als dit niet het geval is, geeft de functie de waarde ONWAAR als resultaat.

Syntaxis ISLOGISCH

ISLEEG(waarde)

waarde: De waarde die u wilt testen. Het argument waarde kan een lege waarde (lege cel), foutwaarde, logische waarde, tekstwaarde, numerieke waarde of verwijzingswaarde zijn, of een naam die verwijst naar een van deze waarden.

Functie ISLOGISCH in het Engels

De functie ISLOGISCH wordt in het Engels gebruikt als: ISLOGICAL

Excel formules uit de categorie Informatie

De Excel formule ISLOGISCH is een functie van de Excel formules categorie Informatie. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: ISNB, ISTEKST, ISVERWIJZING, N, NB.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →