Excel formule ISTEKST

ISTEKST: Geeft WAAR als de waarde tekst is.

De formule ISTEKST in Excel met elk van deze functies, gezamenlijk aangeduid als de IS-functies, wordt de opgegeven waarde gecontroleerd en wordt afhankelijk van de uitkomst de waarde WAAR of ONWAAR als resultaat gegeven. De functie ISLEEG geeft bijvoorbeeld de logische waarde WAAR als resultaat als het argument waarde verwijst naar een lege cel. Als dit niet het geval is, geeft de functie de waarde ONWAAR als resultaat.

Syntaxis ISTEKST

ISLEEG(waarde)

waarde: De waarde die u wilt testen. Het argument waarde kan een lege waarde (lege cel), foutwaarde, logische waarde, tekstwaarde, numerieke waarde of verwijzingswaarde zijn, of een naam die verwijst naar een van deze waarden.

Functie ISTEKST in het Engels

De functie ISTEKST wordt in het Engels gebruikt als: ISTEXT

Excel formules uit de categorie Informatie

De Excel formule ISTEKST is een functie van de Excel formules categorie Informatie. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: ISVERWIJZING, N, NB, TYPE, TYPE.FOUT.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →