Excel formule JAAR

JAAR: Geeft uit een datum het jaartal.

Functie JAAR in het Engels

De functie JAAR wordt in het Engels gebruikt als: YEAR

Excel formules uit de categorie Datum en tijd

De Excel formule JAAR is een functie van de Excel formules categorie Datum en tijd. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: JAAR.DEEL, LAATSTE.DAG, MAAND, MINUUT, NETTO.WERKDAGEN.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →