Excel formule JAAR.DEEL

JAAR.DEEL: Geeft het deel van een jaar tussen twee datums, uitgedrukt in een getal tussen 0 en 1.

De formule JAAR.DEEL in Excel berekent welk deel van een jaar, uitgedrukt in een getal tussen 0 en 1, het aantal hele dagen tussen twee datums (de begindatum en de einddatum) omvat. Met de werkbladfunctie JAAR.DEEL kunt u berekenen welk deel van een jaarlijkse verplichting of uitkering in een bepaalde periode moet worden betaald of uitgekeerd.

Syntaxis JAAR.DEEL

JAAR.DEEL(begindatum, einddatum, [soort_jaar])

begindatum: Een datum die de begindatum aangeeft.

einddatum: Een datum die de einddatum aangeeft.

soort_jaar: Het type dagentelling dat wordt gebruikt.

Functie JAAR.DEEL in het Engels

De functie JAAR.DEEL wordt in het Engels gebruikt als: YEARFRAC

Excel formules uit de categorie Datum en tijd

De Excel formule JAAR.DEEL is een functie van de Excel formules categorie Datum en tijd. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: LAATSTE.DAG, MAAND, MINUUT, NETTO.WERKDAGEN, NETWERKDAGEN.INTL.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →