Excel formule KANS

KANS: Geeft de kans dat waarden zich tussen twee grenzen bevinden.

De formule KANS in Excel berekent de kans dat waarden zich tussen twee grenzen bevinden. Als u bovengrens niet opgeeft, wordt als resultaat de kans gegeven dat de waarden in x-bereik gelijk zijn aan ondergrens.

Syntaxis KANS

KANS(x_bereik, kansbereik, [ondergrens], [bovengrens])

x-bereik: Het bereik met de numerieke waarden van x waarvoor kansen zijn vastgesteld.

kansbereik: Een verzameling kansen die betrekking heeft op de waarden in x-bereik.

ondergrens: De ondergrens voor een waarde waarvan u de kans wilt weten.

bovengrens: De optionele bovengrens voor een waarde waarvan u de kans wilt weten.

Functie KANS in het Engels

De functie KANS wordt in het Engels gebruikt als: PROB

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule KANS is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: KLEINSTE, KURTOSIS, KWARTIEL.EXC, KWARTIEL.INC, LIJNSCH.



Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →