Excel formule KGV

KGV: Geeft het kleinste gemene veelvoud.

De formule KGV in Excel berekent het kleinste gemene veelvoud van een aantal gehele getallen. Het kleinste gemene veelvoud is het kleinste positieve getal dat een veelvoud is van de argumenten getal1; getal2; enzovoort. Gebruik KGV om breuken met verschillende noemers op te tellen.

Syntaxis KGV

KGV(getal1, [getal2], ...)

getal1, getal2, ...: getal1 is vereist, de volgende getallen zijn optioneel. 1 tot 255 waarden waarvan u het kleinste algemene veelvoud wilt bepalen. Als u een breuk in plaats van een geheel getal opgeeft, wordt de waarde afgekapt.

Functie KGV in het Engels

De functie KGV wordt in het Engels gebruikt als: LCM

Excel formules uit de categorie Wiskunde en trigonometrie

De Excel formule KGV is een functie van de Excel formules categorie Wiskunde en trigonometrie. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: KWADRATENSOM, LN, LOG, LOG10, MACHT.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →