Excel formule KIEZEN

KIEZEN: Kiest een waarde uit een lijst met waarden.

De formule KIEZEN in Excel gebruikt index_getal om een waarde uit de lijst met waarde-argumenten te leveren. Met KIEZEN kunt u één van de maximaal 254 opgegeven waarden op basis van het indexnummer selecteren. Als waarde1 tot waarde7 bijvoorbeeld de dagen van de week zijn, geeft KIEZEN als resultaat de dag van de week die hoort bij het getal tussen 1 en 7 dat u opgeeft voor index_getal.

Syntaxis KIEZEN

KIEZEN(index_getal, waarde1, [waarde2], ...)

index_getal: Geeft aan welk waardeargument is geselecteerd. index_getal moet een getal zijn tussen 1 en 254, of een formule of verwijzing naar een cel die een getal tussen 1 en 254 bevat.

waarde1, waarde2,...: waarde 1 is vereist, de volgende waarden zijn optioneel. Maximaal 254 waardeargumenten waaruit de functie KIEZEN een waarde of een te verrichten bewerking kiest op basis van index_getal. Geldige argumenten zijn getallen, celverwijzingen, gedefinieerde namen, formules, functies of tekst.

Functie KIEZEN in het Engels

De functie KIEZEN wordt in het Engels gebruikt als: CHOOSE

Excel formules uit de categorie Zoeken en verwijzen

De Excel formule KIEZEN is een functie van de Excel formules categorie Zoeken en verwijzen. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: KOLOM, KOLOMMEN, REGISTER, REGISTRATIE.ID, RIJ.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →