Excel formule KLEINSTE

KLEINSTE: Geeft de op k-1 na kleinste waarde in een gegevensverzameling.

De formule KLEINSTE in Excel bepaalt de op k-1 na kleinste waarde in een gegevensbereik. Gebruik deze functie om waarden met een bepaalde relatieve positie in een gegevensverzameling op te halen.

Syntaxis KLEINSTE

KLEINSTE(matrix, k)

matrix: Een matrix of een bereik met numerieke gegevens waarin u de op k-1 na kleinste waarde wilt bepalen.

k: De positie (geteld vanaf de kleinste waarde) in de matrix of het cellenbereik met gegevens.

Functie KLEINSTE in het Engels

De functie KLEINSTE wordt in het Engels gebruikt als: SMALL

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule KLEINSTE is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: KURTOSIS, KWARTIEL.EXC, KWARTIEL.INC, LIJNSCH, LOGNORM.INV.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →