Excel formule KOLOMMEN

KOLOMMEN: Geeft het aantal kolommen in een verwijzing.

De formule KOLOMMEN in Excel geeft als resultaat het aantal kolommen in een matrix (matrix: wordt gebruikt om enkelvoudige formules te maken die meerdere resultaten geven of die worden toegepast op een groep argumenten die in rijen en kolommen zijn gerangschikt. Een matrixbereik heeft een gemeenschappelijke formule; een matrixconstante is een groep constanten die als argument wordt gebruikt.) of een verwijzing.

Syntaxis KOLOMMEN

KOLOMMEN(matrix)

matrix: Een matrix of matrixformule (matrixformule: een formule waarmee meerdere bewerkingen op een of meer waardensets worden uitgevoerd en die een of meerdere resultaten oplevert. Matrixformules worden ingevoerd tussen accolades { } en uitgevoerd met CTRL+SHIFT+ENTER.), of een verwijzing naar een cellenbereik waarvan u het aantal kolommen wilt weten.

Functie KOLOMMEN in het Engels

De functie KOLOMMEN wordt in het Engels gebruikt als: COLUMNS

Excel formules uit de categorie Zoeken en verwijzen

De Excel formule KOLOMMEN is een functie van de Excel formules categorie Zoeken en verwijzen. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: REGISTER, REGISTRATIE.ID, RIJ, RIJEN, ROEPEN.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →