Excel formule KUBUSGERANGSCHIKTLID

KUBUSGERANGSCHIKTLID: Geeft het nde, of gerangschikte lid van een set als resultaat.

De formule KUBUSGERANGSCHIKTLID in Excel geeft het nde, of gerangschikte lid van een set als resultaat. Wordt gebruikt om een of meer elementen in een set als resultaat te geven, zoals de tien beste verkopers of de tien beste studenten.

Syntaxis KUBUSGERANGSCHIKTLID

KUBUSGERANGSCHIKTLID(verbinding, setexpressie, rang, [bijschrift])

verbinding: Een tekenreeks die de naam van de verbinding met de kubus aangeeft.

setexpressie: Een tekenreeks van een setexpressie, zoals '{[Item1].onderliggende items}'. setexpressie kan ook de functie KUBUSSET zijn, of een verwijzing naar de cel met de functie KUBUSSET.

rang: Een geheel getal dat de hoogste waarde aangeeft die als resultaat wordt gegeven. Als rang de waarde 1 heeft, wordt de hoogste waarde als resultaat gegeven, als rang de waarde 2 heeft, wordt de een na hoogste waarde als resultaat gegeven, enzovoort. Als u de 5 hoogste waarden als resultaat wilt geven, gebruikt u KUBUSGERANGSCHIKTLID vijf maal en geeft u steeds een andere rang op, van 1 tot 5.

bijschrift: Een tekenreeks die in de cel wordt weergegeven in plaats van het bijschrift van de kubus, als die is opgegeven.

Functie KUBUSGERANGSCHIKTLID in het Engels

De functie KUBUSGERANGSCHIKTLID wordt in het Engels gebruikt als: CUBERANKEDMEMBER

Excel formules uit de categorie Kubus

De Excel formule KUBUSGERANGSCHIKTLID is een functie van de Excel formules categorie Kubus. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: KUBUSKPILID, KUBUSLID, KUBUSLIDEIGENSCHAP, KUBUSSET, KUBUSSETAANTAL.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →